ไม่
ผิดพลาด ให้ลูกค้าสับสน เสียโอกาส ขายหน้า
อีกต่อไป

No more
mistakes embarrassments lost opportunities confused customers
อีกต่อไป (No need in English)

DoubleCheck ยินดีต้อนรับ

เราให้บริการปรึกษาทางภาษาอังกฤษแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสาร แปลข้อมูลเฉพาะทาง หรือสื่อโฆษณา เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณสื่อสารกับลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

การพิสูจน์อักษรสำหรับทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ตรวจสอบหน้างาน

เข้าตรวจสอบที่สถานประกอบการของคุณอย่างทั่วถึงเพื่อให้บริการแก้ไขและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับป้าย โปสเตอร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

เว็บไซต์

ตรวจสอบเว็บไซต์ของธุรกิจอย่างทั่วถึงเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคำแปล การสะกด หรือไวยากรณ์ที่ผิดพลาด อีกทั้งยังให้คำแนะนำในส่วนที่ควรได้รับการแก้ไขอีกด้วย

การตลาด

บริการพิสูจน์อักษรและตรวจสอบแก้ไข และที่สำคัญที่สุดคือการให้เจ้าของภาษาอังกฤษทำการตรวจสอบเนื้อหางานโฆษณาของคุณอย่างถี่ท้วน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบดิจิตอลหรือรูปแบบตีพิมพ์

โซเชียลมีเดีย

ไม่ว่าคุณกำลังใช้โซเชียลมีเดียเพื่อทำการขายหรือสร้างแบรนด์ของตัวคุณเองก็ตาม เราสามารถช่วยให้โพสต์ภาษาอังกฤษทุกโพสต์ของคุณฟังดูธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา

อย่างถูกต้อง
การพิสูดพิสูจน์อักษร

Write Right
Proofreading Done

การตีพิมพ์เนื้อหาในภาษาที่สองล้วนเป็นงานที่ท้าทายแม้แต่สำหรับคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่ง ๆ แต่อย่ากังวลไป ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษของดับเบิ้ลเช็คได้ดูแล ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาอังกฤษของดับเบิ้ลเช็คยินดีที่จะมอบบริการให้คำปรึกษาด้านภาษาอย่างมืออาชีพแก่ธุรกิจต่าง ๆ ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสาร การแก้ไขงานเขียน หรือ พิสูจน์อักษร 

1
c (1)

ลองหาข้อผิดพลาดจากตัวอย่างด้านล่างนี้ดูซิ

(ลากเม้าส์ของคุณไปที่กล่องด้านล่างเพื่อดูคำตอบ)

Me and James went out for coffee yesterday

ระมัดระวังการในใช้คำสรรพนาม

จริง ๆ แล้ว ควรเป็น "James and I went for coffee yesterday"
A dog will often wag it's tail when its happy.

คำว่า "It's" ไม่สามารถใช้เป็นคำนามแสดงความเป็นเจ้าของได้

จริง ๆ แล้วควรใช้ "Its" เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ "A dog will often wag its tail when it's happy."
คลิกที่นี่
Me and James went out for coffee yesterday

ระมัดระวังการในใช้คำสรรพนาม

จริง ๆ แล้ว ควรเป็น "James and I went for coffee yesterday"
A dog will often wag it's tail when its happy.

คำว่า "It's" ไม่สามารถใช้เป็นคำนามแสดงความเป็นเจ้าของได้

จริง ๆ แล้ว ควรใช้ "its" เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ "A dog will often wag its tail when it's happy."
คลิกที่นี่

ทำไมต้อง
DoubleCheck

Why It's Time to
DoubleCheck

1.หลีกเลี่ยงการสูญเสียลูกค้า

(การสื่อสารที่ล้มเหลว)

การสะกดและไวยากรณ์ไม่ใช่ความท้าทายเดียวที่ต้องเอาชนะ เพราะประโยคภาษาอังกฤษที่ถึงแม้จะถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ก็ยังอาจทำให้ผู้อ่านสับสนหรือเข้าใจผิดได้ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือหากคุณต้องการหยุดที่จะสูญเสียลูกค้าอันเป็นผลจากการตลาดภาษาอังกฤษที่ไม่ดี การสะกดและไวยากรณ์ที่ผิดพลาด หรือการสื่อสารที่ผิดเพี้ยน ลองดูตัวอย่างข้อผิดพลาดที่ควรได้รับการแก้ไขโดยดับเบิ้ลเช็ค อุ๊ย…

redarrow
redarrowdown

3.บริบทคือราชา

(เมื่อภาษาอังกฤษดีแล้ว แต่ก็ยังดีไม่พอ)
ประโยคภาษาอังกฤษไม่ว่าจะสละสลวยแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าไม่สามารถสื่อความหมายที่ต้องการได้ก็ไร้ประโยชน์ และน่าเสียดายที่ว่าการทำสื่อเนื้อหาในสองภาษามักจะเกิดปัญหาแบบนั้น ไม่ว่าข้อความนั้นจะเป็นโฆษณา คำอธิบายสินค้าและบริการ หรือประกาศต่าง ๆ เราเข้าใจดีว่าการเข้าถึงผู้อ่านเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดับเบิ้ลเช็คมีทีมงานนักพิสูจน์อักษรสองภาษาที่สามารถเปรียบเทียบเนื้อหาต้นฉบับกับคำแปลได้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้อ่านของคุณได้เข้าใจในเนื้อหาตรงกับเจตนาของคุณ ลองดูตัวอย่างข้อผิดพลาดที่ควรได้รับการแก้ไขโดยดับเบิ้ลเช็ค
redarrow
redarrowdown

2.คงภาพลักษณ์ของธุรกิจไว้

(หลีกเลี่ยงความน่าอับอายในที่สาธารณะ)

ความผิดพลาดและการแปลผิดเป็นมากกว่าความล้มเหลวในการสื่อสาร แต่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์และบริษัทอีกด้วย ภาษาอังกฤษมักจะมีความหมายแบบสองแง่สองง่าม การเสียดสี และความแตกต่างเฉพาะเจาะจงอันเล็กน้อยที่เทคโนโลยีตรวจจับการสะกดไม่อาจตรวจเจอ การพลาดความหมายแฝงต่าง ๆ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายมาก ซึ่งจะทำให้แบรนด์หรือบริษัทดูไม่เป็นมืออาชีพ การมองข้ามเรื่องที่ดูเล็กน้อยเหล่านี้จะส่งผลเสียต่อรายได้และกำไรเมื่อลูกค้าเริ่มมองหาแบรนด์อื่นๆ ที่น่าไว้ใจกว่า

redarrow
redarrowdown

ทำไมต้อง
ดับเบิ้ลเช็ค

1.หลีกเลี่ยงการสูญเสียลูกค้า

(การสื่อสารที่ล้มเหลว)

การสะกดและไวยากรณ์ไม่ใช่ความท้าทายเดียวที่ต้องเอาชนะ เพราะประโยคภาษาอังกฤษที่ถึงแม้จะถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ก็ยังอาจทำให้ผู้อ่านสับสนหรือเข้าใจผิดได้ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือหากคุณต้องการหยุดที่จะสูญเสียลูกค้าอันเป็นผลจากการตลาดภาษาอังกฤษที่ไม่ดี การสะกดและไวยากรณ์ที่ผิดพลาด หรือการสื่อสารที่ผิดเพี้ยน ลองดูตัวอย่างข้อผิดพลาดที่ควรได้รับการแก้ไขโดยดับเบิ้ลเช็ค อุ๊ย…

redarrowdown

2.คงภาพลักษณ์ของธุรกิจไว้

(หลีกเลี่ยงความน่าอับอายในที่สาธารณะ)

ความผิดพลาดและการแปลผิดเป็นมากกว่าความล้มเหลวในการสื่อสาร แต่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์และบริษัทอีกด้วย ภาษาอังกฤษมักจะมีความหมายแบบสองแง่สองง่าม การเสียดสี และความแตกต่างเฉพาะเจาะจงอันเล็กน้อยที่เทคโนโลยีตรวจจับการสะกดไม่อาจตรวจเจอ การพลาดความหมายแฝงต่าง ๆ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายมาก ซึ่งจะทำให้แบรนด์หรือบริษัทดูไม่เป็นมืออาชีพ การมองข้ามเรื่องที่ดูเล็กน้อยเหล่านี้จะส่งผลเสียต่อรายได้และกำไรเมื่อลูกค้าเริ่มมองหาแบรนด์อื่นๆ ที่น่าไว้ใจกว่า

redarrowdown

3.บริบทคือราชา

(เมื่อภาษาอังกฤษดีแล้ว แต่ก็ยังดีไม่พอ)

ประโยคภาษาอังกฤษไม่ว่าจะสละสลวยแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าไม่สามารถสื่อความหมายที่ต้องการได้ก็ไร้ประโยชน์ และน่าเสียดายที่ว่าการทำสื่อเนื้อหาในสองภาษามักจะเกิดปัญหาแบบนั้น ไม่ว่าข้อความนั้นจะเป็นโฆษณา คำอธิบายสินค้าและบริการ หรือประกาศต่าง ๆ เราเข้าใจดีว่าการเข้าถึงผู้อ่านเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดับเบิ้ลเช็คมีทีมงานนักพิสูจน์อักษรสองภาษาที่สามารถเปรียบเทียบเนื้อหาต้นฉบับกับคำแปลได้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้อ่านของคุณได้เข้าใจในเนื้อหาตรงกับเจตนาของคุณ ลองดูตัวอย่างข้อผิดพลาดที่ควรได้รับการแก้ไขโดยดับเบิ้ลเช็ค

redarrowdown

ให้เรา พิสูด พิสูจน์ ให้คุณดูว่าเราแตกต่างจากที่อื่น

ไม่ใช่การพิสูจน์อักษรทั่ว ๆ ไป

เรามั่นใจว่านอกเหนือจากเราแล้วคงไม่มีใครที่ไหนพร้อมพิสูจน์อักษรเนื้อหาของคุณได้ดีกว่า และนี่คือเหตุผลของเรา:

✓✓

เจ้าของภาษาอังกฤษ

ทีมงานพิสูจน์อักษรของเราที่ตรวจเนื้อหาของคุณต่างเป็นเจ้าของภาษาทั้งนั้น

✓✓

ผู้ตรวจสอบสองภาษา

ผู้ตรวจสอบ ของเราไม่ได้เป็นแค่เจ้าของภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังคล่องแคล่วในด้านการอ่าน เขียน และพูดภาษาไทยอีกด้วย

✓✓

DoubleCheck ขอการันตี

เราขอรับประกันว่าเนื้อหาทั้งหมดจะผ่านการทบทวนและตรวจสอบโดยนักพิสูจน์อักษรสองคน เพื่อให้คุณมั่นใจว่างานของคุณนั้นสมบูรณ์แบบ

✓✓

การตรวจสอบในพื้นที่

เราจะลงพื้นที่ตรวจสอบเนื้อหาที่สถานประกอบการของคุณด้วยตัวเราเองเพื่อให้คุณมั่นใจว่าเนื้อหาป้าย โฆษณา ประกาศ และการแปลเอกสารภาษาอังกฤษทั้งหมดของคุณมีคุณภาพที่ดีที่สุด

คำนวณ หรือ คำนวน?    สังเกตุ หรือ สังเกต?    ไม่เป็นไร    เดี๋ยว DoubleCheck ตรวจสอบให้

ไม่ว่าจะเป็นประเภทสื่อหรือเนื้อหาใด และไม่ว่าใครจะเป็นผู้อ่าน DoubleCheck ก็สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

ความต้องการของธุรกิจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา DoubleCheck จึงให้บริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจคุณ ไม่ว่าจะเป็นระดับไหน

บริการของเรา

ที่ DoubleCheck เราเข้าใจดีว่าเป้าหมายของการแปลแท้จริงแล้วคือการสื่อสาร และนักแปลที่มีความเป็นเลิศอย่างแท้จริงต้องสามารถมองไปไกลกว่าสิ่งที่เขียน แต่มองไปที่ใจความของเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร DoubleCheck ให้บริการแปลที่เป็นมืออาชีพ และปรับให้เข้ากับความต้องการด้านการสื่อสารได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสาร หรือเนื้อหาการตลาด ทุกคำแปลจะได้รับการแก้ไขขัดเกลา และ DoubleCheck โดยเจ้าของภาษาอังกฤษ เพื่อการันตีถึงความไหลลื่น และความเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษาดั่งที่เป็นในเนื้อหาต้นฉบับภาษาไทย เราให้บริการโดยใช้นักแปลและนักพิสูจน์อักษรที่ผ่านมาตราฐานการแปล ISO 17100:2015 นอกจากนั้น เรายังใช้นักพิสูจน์อักษรเจ้าของภาษาอังกฤษที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ด้วย ซึ่งช่วยในการเปรียบเทียบคำแปลกับต้นฉบับเพื่อการันตีความแม่นยำสูงสุด Changed Link Color

บริการพิสูจน์อักษรของ DoubleCheck ให้ได้มากกว่าเพียงการแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ เราให้บริการ Copyediting ที่ถี่ถ้วน โดยการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะกับการใช้งาน บริบท และผู้อ่าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าใจความที่คุณต้องการสื่อสารนั้นเป็นไปตามเจตนาของคุณ เนื้อหาทั้งหมดจะผ่านการตรวจสอบ และตรวจสอบซ้ำอีกรอบ (DoubleCheck!) โดยเจ้าของภาษาอังกฤษสองคน เพื่อการันตีความสมบูรณ์ของเนื้อหาภาษาอังกฤษก่อนที่จะไปถึงสายตาประชาชน

ทีมงานสองภาษาของ DoubleCheck ให้บริการปรึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญการตลาด การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ สโลแกนบริษัท แบรนด์ดิ้ง และอื่น ๆ อีกมากมาย หากคุณต้องการสโลแกนภาษาอังกฤษ หรือมีสโลแกนอยู่แล้วแต่ไม่มั่นใจว่ากลุ่มเป้าหมายต่างชาติจะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้อ่าน ทีมงานอินเตอร์ของ DoubleCheck สามารถให้คำปรึกษาอันมีคุณค่า และคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริการตรวจสอบในพื้นที่อันเป็นเอกลักษณ์ของ DoubleCheck ช่วยให้สถานประกอบการสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่น่าอับอายและปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ในสองขั้นตอน

1. ทีมงาน DoubleCheck จะลงพื้นที่ไปยังสถานประกอบการของคุณ และทำการบันทึกสื่อภาษาอังกฤษทั้งหมดที่พบในรูปแบบดิจิทัล เช่น ป้าย เมนู แผ่นพับ ป้ายโฆษณา และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ อันเป็นที่มองเห็นต่อสาธารณะ

2. เราจะประเมินความเสี่ยง โดยแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทั้งหมด และการแก้ไขที่จำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาดและความอับอาย

ลายรายละเอียดผู้ที่ทำให้ DoubleCheck เป็นไปได้!

The Who'se Who of DoubleCheck

เดเร็ก พอร์เตอร์

เดเร็กเติบโตในประเทศไทยและมีประสบการณ์การทำงานเป็นนักแปลมาอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นแปลอังกฤษเป็นไทยหรือไทยเป็นอังกฤษ หากคุณพูดไทยกับเดเร็กผ่านโทรศัพท์คุณอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเขาเป็นชาวต่างชาติ

เบ็น คอล์ลินซ์

เบ็นอาศัยอยู่ในประเทศไทยมากว่า 10 ปีแล้ว โดยทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและผู้ประสานงานค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อนร่วมงานชาวไทยของเขามักจะยกย่องเขาในเรื่องการใช้สำนวนไทยและสำเนียงที่ชัดเจนอย่างน่าทึ่ง  

สตีฟ เฮเซลทีน

สตีฟศึกษาที่มหาวิยาลัยราชภัฏจังหวัดเชียงรายสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย การศึกษาของเขามีประโยชน์มากสำหรับงานแปลทั้งแบบเขียนและพูดใน 5 ปีที่ผ่านมา

บทความล่าสุดของเรา

Double Check คือปลายทางชั้นเลิศสำหรับคุณในการให้บริการแปลภาษาที่มีคุณภาพสูงทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งเราตั้งอยู่ในกรุงเทพ ประเทศไทย เชิญคุณมาร่วมสำรวจการให้บริการแปลภาษาของเราว่าทำไมเราถึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจและบุคคลที่มองหาความยอดเยี่ยมในการแปลภาษา

บริการพิสูจน์อักษรด้วย AI ในกรุงเทพ

บริการพิสูจน์อักษรด้วย AI ในกรุงเทพ

Double Check ตรวจทานด้วย AI ที่เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และแม่นยำ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุดของข้อมูล

บริการแปลเอกสารทางการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญในกรุงเทพ

บริการแปลเอกสารทางการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญในกรุงเทพ

ในวงการสาธารณสุข การสื่อสารอย่างแม่นยำมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการแปลเอกสารทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาล

บริการแปลเอกสารกฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญในกรุงเทพ

บริการแปลเอกสารกฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญในกรุงเทพ

สิ่งที่จำเป็นอย่างมากคือ บริการแปลเอกสารกฎหมายอย่างมืออาชีพ  Double Check เราขอเสนอบริการแปลเอกสารที่น่าเชื่อถือ แม่นยำ

ลาก่อนข้อผิดพลาด
สวัสดี DoubleCheck

don't worry
be happy.

share with the world