เคล็ดลับ 5 ข้อ เมื่อต้องการแปลเอกสารทางเทคนิค

เอกสารทางเทคนิคเป็นงานเขียนที่ซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะทางในการแปล จากการสำรวจอุตสาหกรรมต่าง ๆ พบว่ามีเอกสารทางเทคนิคมากกว่า 90% จัดทำโดยนักแปลเอกสารที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ อีก 10% ที่เหลือใช้การแปลเอกสารออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ 

ในบทความต่อไปนี้จะกล่าวถึงเคล็ดลับ 5 ประการที่นักแปลเอกสารทางเทคนิคมืออาชีพปฏิบัติ ซึ่งเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้งานแปลที่มีคุณภาพมากขึ้น และรู้ว่าต้องพิจารณาอะไรเมื่อต้องการแปลเอกสารทางเทคนิค

แปลเอกสารออนไลน์

เอกสารทางเทคนิคคืออะไร?

เอกสารทางเทคนิค คือ ส่วนหนึ่งของการสื่อสารที่อธิบายผลิตภัณฑ์และทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานจริงได้ เกี่ยวข้องกับข้อมูล มีรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านเทคนิคที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือมีการใช้งานอยู่แล้ว เอกสารเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ในด้านวิศวกรรม การแพทย์ ไอที การตลาด และอื่น ๆ

เคล็ดลับ 5 ประการเมื่อต้องการแปลเอกสารทางเทคนิค

#1 ใช้นักแปลด้านเทคนิคที่เชี่ยวชาญเสมอ

กฎทองสำหรับการแปลเอกสารคือการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับงานเสมอ ตัวอย่างเช่น เมื่อแปลเอกสารทางเทคนิค ควรใช้บริการจากนักแปลด้านเทคนิคที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ลองนึกภาพตามว่า บริการทางภาษาเปรียบเสมือนโรงพยาบาล การไปพบแพทย์โรคหัวใจเพื่อรักษาปัญหาทางระบบประสาทจะเป็นการรักษาที่ไม่ตรงจุด การให้นักแปลที่เชี่ยวชาญด้านเกมแปลเอกสารทางการแพทย์หรือทางเทคนิคก็เช่นกัน

#2 ปฏิบัติตามหลักการเขียนทางเทคนิค

เมื่อสร้างเอกสารทางเทคนิค นักเขียนที่ดีจะต้องปฏิบัติตามหลักการเขียนทางเทคนิคเสมอ คำจำกัดความที่แน่นอนของหลักการเขียนทางเทคนิคจะแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและระดับความยากง่าย อย่างไรก็ตาม เป้าหมายที่สอดคล้องกันของนักเขียนด้านเทคนิคคือการสร้างเอกสารทางเทคนิคที่เข้าถึงได้ มีประสิทธิภาพ และเข้าใจง่าย

ลักษณะสำคัญของการเขียนเชิงเทคนิคที่ควรอยู่ในเอกสารฉบับแปลแต่ละฉบับ มีดังนี้

  • เอกสารทางเทคนิคที่มีคุณภาพไม่ควรมีข้อความที่ไม่จำเป็น 
  • เอกสารทางเทคนิคควรใช้ประโยคที่เรียบง่าย สั้น และชัดเจน
  • เอกสารทางเทคนิคไม่ควรมีความคลุมเครือ

#3 ให้ความสำคัญกับความถูกต้องและชัดเจน

ความถูกต้องและชัดเจนเป็นองค์ประกอบหลักของการแปลเอกสารทางเทคนิคที่ประสบความสำเร็จ คุณลักษณะสำคัญของเอกสารทางเทคนิคที่มีคุณภาพคือผู้อ่านไม่ควรสงสัยเกี่ยวกับความหมายของข้อความในเอกสาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ จำเป็นต้องมีการแปลที่ถูกต้องตลอดทั้งฉบับ อย่างไรก็ตาม บางครั้งการแปลที่ตรงหรือแม่นยำที่สุดอาจขาดความชัดเจนในภาษาปลายทาง เนื่องจากความแตกต่างทางไวยากรณ์ระหว่างสองภาษา ความหมายแฝง หรือความหมายทางเลือกของคำศัพท์เฉพาะอาจเบี่ยงเบนไปจากความหมายที่ตั้งใจไว้ในข้อความต้นฉบับ 

ดังนั้นอุตสาหกรรมเฉพาะส่วนใหญ่จึงนิยมใช้บริการจากบริษัทรับแปลเอกสาร ปัจจุบันสะดวกและประหยัดเวลา เพราะสามารถแปลเอกสารออนไลน์ได้ทันที โดยไม่ต้องเดินทางไปส่งเอกสารด้วยตนเอง

#4 ให้บริบทแก่นักแปลด้านเทคนิค

นอกเหนือจากการทำงานร่วมกับนักแปลเอกสารด้านเทคนิคที่มีประสบการณ์ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การแพทย์ วิศวกรรม การผลิต ฯลฯ แล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือต้องให้ข้อมูลเชิงบริบทแก่นักแปลสำหรับเอกสารทางเทคนิคที่จำเป็นต้องแปล

ซึ่งอาจรวมถึงคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสำหรับคำศัพท์สำคัญ ข้อมูล ประวัติ คำแนะนำ หรือประเด็นสำคัญใด ๆ ที่ควรเน้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้อ่านเข้าใจผิดในคำแปล

สิ่งแรกที่ต้องทำคือสร้างอภิธานคำศัพท์ทางเทคนิคพร้อมคำแปลที่ตกลงกันไว้ สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคำแปลที่ถูกต้องจะถูกนำไปใช้กับคำทางเทคนิคทุกคำในการแปลทั้งหมด ซึ่งสามารถปรับปรุงได้ในภายหลังด้วยเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงความเร็วและคุณภาพของเอกสาร

#5 พัฒนากลยุทธ์การแปล

หากคุณแปลเอกสารด้านเทคนิคเป็นประจำ การมีกลยุทธ์การแปลที่ดีจะเป็นประโยชน์อย่างมาก กลยุทธ์ที่ได้รับการออกแบบตามหลักการสำคัญของการแปลทางเทคนิคไม่เพียงแต่ช่วยให้ประหยัดเวลาและเงินในโครงการแปลแต่ละโครงการเท่านั้น แต่ยังรักษาความสอดคล้องในเอกสารทางเทคนิคทุกฉบับที่คุณเผยแพร่อีกด้วย

วิธีหนึ่งที่จะทำให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การแปลของคุณแข็งแกร่งคือการพูดคุยกับบริษัทแปลเอกสารทางเทคนิคมืออาชีพหรือนักแปลด้านเทคนิคที่คุณสามารถทำงานร่วมกับคุณได้ การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ให้บริการภาษาเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างกลยุทธ์การแปลที่มีประสิทธิภาพซึ่งให้ความถูกต้อง ชัดเจน และมีคุณภาพ

นอกจากนี้บริษัทรับแปลเอกสารที่ดีจะสามารถแนะนำ ตลอดจนช่วยพัฒนากลยุทธ์และกระบวนการที่เหมาะสมกับความต้องการในการแปล พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผสมผสานเทคโนโลยีภาษาที่ดีที่สุดเพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะของคุณ

ความชัดเจนและความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการแปลเอกสารทางเทคนิค สนใจแปลเอกสาร ติดต่อได้ที่ Doublecheck เราให้บริการปรึกษาภาษาอังกฤษ แปลเอกสารออนไลน์ โดยเจ้าของภาษา ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจไทยสื่อสารกับผู้อ่านเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ป้ายบิลบอร์ด วิดีโอ ใบปลิว หรือสื่อโซเชียลมีเดีย เราจะแปลภาษาให้คุณมั่นใจว่าภาษาอังกฤษทั้งหมดของคุณนั้นสมบูรณ์แบบ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดในที่สาธารณะ เราจะใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ของคุณอีกด้วย สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ doublecheck.co.th/th/translation

บทความล่าสุดของเรา

don't worry
be happy.

share with the world