การแปลเอกสารมีกี่ประเภท

บริการแปลเอกสาร

ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่ก้าวอย่างรวดเร็ว บริการแปลเอกสารออนไลน์จึงกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในกลยุทธ์การตลาดสำหรับแทบทุกภาคส่วน

เคล็ดลับ 5 ข้อ เมื่อต้องการแปลเอกสารทางเทคนิค

แปลเอกสารออนไลน์

จากการสำรวจอุตสาหกรรมพบว่ามีเอกสารทางเทคนิคมากกว่า 90% จัดทำโดยนักแปลเอกสารที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ อีก 10% ที่เหลือใช้การแปลเอกสารออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ

don't worry
be happy.

share with the world