เคล็ดลับสำคัญ 9 ประการ ในการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ

ในโลกธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน การแปลเอกสารถือเป็นสิ่งสำคัญในทุกอุตสาหกรรม ธุรกิจมักต้องการเข้าถึงตลาดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และไม่ใช่เฉพาะการแปลเอกสารไทยเป็นอังกฤษเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาษาอื่น ๆ อีกด้วย 

การแปลเอกสารต้องใช้ข้อความที่ชัดเจน ตรงตามหลักไวยากรณ์ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในบทความต่อไปรวบรวมเคล็ดลับสำคัญ 9 ประการ ในการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้การแปลเอกสารเป็นเรื่องง่าย ๆ 

แปลเอกสาร ไทยเป็นอังกฤษ

#1 อ่านเอกสารอย่างละเอียดก่อนเริ่มต้น

ก่อนที่จะเริ่มแปลเอกสารไทยเป็นอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านเนื้อหาต้นฉบับอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และทำความเข้าใจว่าผู้เขียนพยายามจะพูดถึงอะไร ให้ใส่ใจกับทุกคำ ทุกประโยค วัตถุประสงค์ของข้อความ ขอบเขตของข้อความ สไตล์และโทนเสียง         

#2 เตรียมเครื่องมือให้พร้อม

พจนานุกรมสองภาษาที่ดีเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการแปลเอกสาร แม้ว่าคุณจะรู้คำแปลโดยตรงของคำสำคัญแล้วก็ตาม ให้ลองค้นหาและพิจารณาตัวเลือกคำศัพท์ทั้งหมด โดยพิจารณาว่าคำใดตรงกับความรู้สึกและลักษณะของเอกสารต้นฉบับมากที่สุด 

#3 รวบประโยคให้กระชับเมื่อเขียนเพื่อการแปล

เพื่อปรับปรุงความเร็วของกระบวนการแปลเอกสาร คุณควรแปลประโยคให้มีความยาวประมาณ 20 คำหรือน้อยกว่านั้น ความยาวนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ประโยคซับซ้อนเกินไป ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาหรือเอกสารสำหรับการแปล ทั้งนี้สามารถทดสอบประโยคโดยการอ่านออกเสียงเพื่อทดสอบความเป็นธรรมชาติและอ่านง่าย

#4 การเลือกใช้โครงสร้างประโยค

การใช้โครงสร้างประโยคที่เรียบง่ายจะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการแปลเอกสารด้านการตลาด กฎหมาย การแปลเว็บไซต์ การแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรือการแปลเนื้อหาอื่น ๆ เอกสารจะได้รับการแปลที่เร็วขึ้นและมีค่าใช้จ่ายในการปรับแก้ไขน้อยลงเมื่อใช้ไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และโครงสร้างอย่างเหมาะสม

#5 ใช้คำศัพท์ที่สอดคล้องกับแนวคิด

การใช้คำพ้องความหมายอาจนิยมใช้ในการเขียนประเภทอื่น ๆ แต่จะเป็นปัญหาเมื่อแปลเอกสารไทยเป็นอังกฤษ ควรใช้คำศัพท์ที่สอดคล้องกับแนวคิด กลยุทธ์นี้จะช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดหรือลดคำถามในกระบวนการแปล นอกจากนี้ยังจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการแปลเอกสารอีกด้วย

#6 ใช้วันที่และเวลาให้ชัดเจน

หลายประเทศมีวิธีเขียนวันที่และเวลาในรูปแบบที่แตกต่างกันเนื่องจากข้อมูลมักมีความสำคัญ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ข้อความต้นฉบับจะต้องระบุวันที่และเวลาอย่างชัดเจน บางครั้งวันที่และเวลาที่ไม่ชัดเจนก็สามารถสร้างปัญหาได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความคลุมเครือ ควรพิจารณาเรื่องต่อไปนี้

  • สะกดชื่อเดือนหรือใช้ตัวย่ออย่างถูกต้องหากมีพื้นที่จำกัด
  • เพิ่มคำอย่างเช่น “บ่าย เช้า หรือเย็น” เข้าไป จะช่วยทำให้ข้อความชัดเจนขึ้นได้

#7 เลือก Active Voice แทน Passive Voice เมื่อเขียนเพื่อการแปล

ข้อความจะแปลได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณเขียนด้วย Active Voice วิธีนี้จะทำให้ประโยคสั้นลงและชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยหลีกเลี่ยงการแปลเอกสารผิดและความสับสนใด ๆ ของนักแปล ตัวอย่างเช่น

“ซอฟต์แวร์ได้รับการอัพเกรดโดยผู้ใช้” เทียบกับ “ผู้ใช้อัปเกรดซอฟต์แวร์” จะเห็นว่าประโยคที่ 2 จะสั้นกว่าและชัดเจนกว่า ซึงจะทำให้นักแปลและกลุ่มเป้าหมายไม่มีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการ หรือว่าวัตถุใดถูกกระทำ

#8 ตัดกริยาวลี

ลบกริยาวลีออกจากเอกสารที่คุณต้องการแปล เนื่องจากกริยาวลีอาจเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการแปลเพราะมักมีความหมายมากกว่าหนึ่งความหมาย อีกทั้งยังไม่เป็นที่นิยมเพราะเป็นทางการน้อยกว่า กริยาวลีมักเป็นกริยาสองหรือสามคำ

#9 มุ่งเน้นไปที่ความแม่นยำในการแปล

ความถูกต้องเป็นคุณสมบัติที่ดีสำหรับนักแปล แต่เรามักพยายามค้นหาคำนามและคำกริยาที่เหมาะสมกับความหมายมากกว่า และไม่สังเกตเห็นคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์ที่กำหนดความถูกต้องของข้อความ โดยพื้นฐานแล้ว คำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์เป็นคำที่แยกส่วนอื่น ๆ ของคำพูด แม้จะสั้น แต่สามารถควบคุมทิศทางความคิดของผู้อ่านได้ ดังนั้นควรขวนขวายการหาความรู้อยู่เสมอ สิ่งนี้จะช่วยทำความเข้าใจคำศัพท์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องอีกด้วย

เมื่อเขียนแปลเอกสารเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ ก่อนที่จะส่งคำแปล ทดลองอ่านออกเสียงข้อความเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความมีความสอดคล้องกัน หากมีข้อผิดพลาดให้รีบแก้ไขในทันที 

ติดต่อได้ที่ Doublecheck เราให้บริการปรึกษาภาษาอังกฤษ แปลเอกสาร โดยเจ้าของภาษา ซึ่งถูกออกแบบมาช่วยให้ธุรกิจภาษาไทยของคุณสื่อสารกับผู้ชมเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ป้ายบิลบอร์ด วิดีโอ ใบปลิว หรือสื่อโซเชียลมีเดีย เราจะแปลภาษาให้คุณมั่นใจว่าภาษาอังกฤษทั้งหมดในพื้นที่ของคุณนั้นสมบูรณ์แบบ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดในที่สาธารณะ ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ของคุณอีกด้วย สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://doublecheck.co.th/th/translation/

บทความล่าสุดของเรา

Double Check คือปลายทางชั้นเลิศสำหรับคุณในการให้บริการแปลภาษาที่มีคุณภาพสูงทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งเราตั้งอยู่ในกรุงเทพ ประเทศไทย เชิญคุณมาร่วมสำรวจการให้บริการแปลภาษาของเราว่าทำไมเราถึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจและบุคคลที่มองหาความยอดเยี่ยมในการแปลภาษา

don't worry
be happy.

share with the world