5 เหตุผลที่ว่า ทำไมเอกสารทางกฎหมายต้องให้ผู้เชี่ยวชาญแปลเท่านั้น

การแปลเอกสารทางกฎหมายถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องทำงานร่วมกับบุคคลที่ใช้ภาษาต่างกัน การรับแปลเอกสารพร้อมรับรองทางกฎหมายจำเป็นเมื่อต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ การได้รับอนุญาตให้รวมธุรกิจหนึ่งเข้ากับอีกธุรกิจหนึ่ง หรือการนำพนักงานจากต่างชาติเข้ามา นอกจากนี้ อาจจะมีเอกสารอื่น ๆ อีกที่จำเป็นต้องแปล เช่น สัญญา ใบรับรองผลการศึกษา ใบรับรองแพทย์และใบรับรองอื่น ๆ 

หากธุรกิจของคุณมีความต้องการแปลเอกสารทางกฎหมาย วิธีที่ดีที่สุดในการป้องความเสี่ยงคือใช้บริการแปลเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับการรับรอง ในบทความนี้จะกล่าวถึงเอกสารทางกฎหมายที่ต้องมีการรับรอง และ 5 เหตุผลที่ว่าทำไมเอกสารทางกฎหมายต้องให้ผู้เชี่ยวชาญแปล 

รับแปลเอกสาร พร้อมรับรอง

เอกสารทางกฎหมายที่ต้องมีการแปลรับรอง

ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนว่าเมื่อใดจำเป็นต้องมีการแปลที่ได้รับการรับรองสำหรับเอกสารทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หน่วยงานรัฐบาล บริษัทกฎหมาย และหน่วยงานต่าง ๆ หลายแห่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ต้องมีการรับรองเอกสารที่แปลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เช่น

  • การย้ายถิ่นฐานและสัญชาติ 
  • การดำเนินคดีของบริษัท
  • กฎหมายหรือสัญญา

5 เหตุผลที่ว่าทำไมเอกสารทางกฎหมายต้องให้ผู้เชี่ยวชาญแปล

1. การแปลกฎหมายต้องมีความรู้เฉพาะด้าน

เอกสารทางกฎหมายมักมีคำศัพท์และวลีที่บุคคลทั่วไปไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจ นอกจากนี้ เนื้อหาของเอกสารทางกฎหมายเป็นเนื้อหาเฉพาะ หากผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ก็อาจไม่เข้าใจแม้ว่าจะเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็ตาม นอกจากนี้ การแปลเอกสารจะต้องแม่นยำและเชื่อมโยงกับบริบททางกฎหมายเช่นเดียวกับเอกสารต้นฉบับ

เพื่อความถูกต้องควรแปลโดยผู้ที่มีความเข้าใจในภาษากฎหมายและเนื้อหาทางกฎหมายเป็นอย่างดี ทั้งในภาษาของเอกสารต้นฉบับและภาษาแปล ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางรวมกันนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริการแปลเอกสารทางกฎหมายอย่างมืออาชีพ

2. เอกสารทางกฎหมายจะต้องเป็นไปตามรูปแบบเฉพาะ

เอกสารทางกฎหมายจำนวนมากมีลักษณะที่สอดคล้องกันหรือคุณลักษณะและรูปแบบเฉพาะตัว ตัวอย่างเช่น ประกอบด้วยข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย ข้อกำหนด และการแก้ไข ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นต้องมีการแปลที่แม่นยำเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารมีความน่าเชื่อถือ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่รับแปลเอกสารพร้อมรับรองเป็นประจำสามารถตรวจพบความไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกันเหล่านี้ ทำให้กระบวนการทางกฎหมายที่ยุ่งยากนี้แปลออกมาได้อย่างรวดเร็ว และมีบริบทที่เป็นไปตามภาษาของกฎหมาย

3. การแปลทางกฎหมายต้องมีใบรับรองความถูกต้อง

ด้วยเอกสารทางกฎหมายที่แปลแล้ว รัฐบาล ศาล และธุรกิจหลายแห่งในประเทศไทยจะกำหนดให้เอกสารเหล่านั้นได้รับการรับรองความถูกต้อง การรับรองนี้เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายของกระบวนการทางกฎหมาย เนื่องจากให้การรับประกันความถูกต้องแก่ศาล หน่วยงานของรัฐ และเจ้าของเอกสาร

บริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรองทางกฎหมายช่วยปรับปรุงการประมวลผลเอกสารและขจัดปัญหาที่อาจขัดขวางการดำเนินธุรกิจสำหรับองค์กรและบุคคลที่ได้รับเอกสารเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม จะช่วยลดปัญหาทางกฎหมายอันเป็นผลมาจากความไม่ถูกต้องและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแปลที่ไม่ดี

4. การแปลเป็นภาษาท้องถิ่นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแปลทางกฎหมาย

ข้อผิดพลาดในการแปลเอกสารเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้หากเกิดข้อสงสัยในความชอบธรรมของเอกสารทางกฎหมาย ทนายความและผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ อาจพยายามแยกวลี หรือแม้แต่คำเดี่ยว ๆ ออกมาเพื่อตรวจสอบเจตนาของเอกสารทางกฎหมาย

การแปลเป็นภาษาท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการผลิตงานแปลทางกฎหมายที่อยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้อ่านชาวต่างชาติ นอกจากนี้หากไม่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น อาจมีความหมายแฝงทางการเมืองหรือวัฒนธรรมโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้ผู้อ่านขุ่นเคือง หรือแม้แต่ทำลายความน่าเชื่อถือของเอกสารทางกฎหมายธุรกิจโดยสิ้นเชิง

5. ข้อผิดพลาดในการแปลทางกฎหมายอาจส่งผลร้ายแรง

เมื่อแปลเอกสารควรคำนึงถึงความเสี่ยงของการแปลทางกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสารทางกฎหมายที่กำลังแปลและประเภทของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการแปล ความไม่ถูกต้องอาจส่งผลร้ายแรงต่อบุคคลหรือธุรกิจ

คุณอาจพบว่าตัวเองหรือธุรกิจเผชิญกับบทลงโทษทางการเงิน ข้อพิพาทในศาล การฟ้องร้อง คำโต้แย้ง หรือข้อกล่าวหาทางอาญาอันเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดในการแปลเอกสารทางกฎหมาย ความผิดพลาดดังกล่าวอาจทำให้ต้องเสียเวลาทำให้เกิดความล่าช้าเพราะต้องส่งเอกสารเหล่านี้แปลใหม่อีกครั้ง 

เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและคู่ค้าของคุณในการสื่อสารอย่างคล่องแคล่ว ควรทำงานกับบริษัทแปลที่เหมาะสม สนใจแปลเอกสาร ติดต่อได้ที่ Doublecheck เราให้บริการปรึกษาภาษาอังกฤษ แปลเอกสาร โดยเจ้าของภาษา ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจภาษาไทยของคุณสื่อสารกับผู้อ่านเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ ป้ายบิลบอร์ด วิดีโอ ใบปลิว หรือสื่อโซเชียลมีเดีย เราจะแปลภาษาให้คุณมั่นใจว่าเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้งหมดของคุณนั้นสมบูรณ์แบบ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดในที่สาธารณะ ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ของคุณอีกด้วย สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://doublecheck.co.th

บทความล่าสุดของเรา

don't worry
be happy.

share with the world