ทักษะที่นักแปลมืออาชีพต้องมี

การแปล หมายถึง การถอดความหมายจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง ไม่จำกัดเฉพาะข้อความที่เขียนแต่ยังรวมถึงคำพูด นอกเหนือจากการแปลให้ถูกต้องแล้ว นักแปลยังต้องพยายามรักษาเจตนาการสื่อสารของข้อความด้วยเช่นกัน โดยพิจารณาความแตกต่างทางวัฒนธรรม และบริบทระหว่างภาษาต้นทาง และภาษาปลายทาง

เพื่อให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนักแปลเอกสาร ที่ให้บริการแปลภาษา ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ จำเป็นต้องมีทักษะที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่ตีความงานในภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้น แต่ยังต้องมีความรู้และเทคนิคในการแปลเรื่องการเมือง กีฬา เศรษฐกิจ หรือข่าวสาร เป็นต้น ต่อไปนี้เป็นทักษะที่นักแปลมืออาชีพต้องมี 

บริการแปลภาษา ภาษาอังกฤษ

#1 ทักษะสองภาษาหรือหลายภาษา

นักแปลมืออาชีพมักมีทักษะด้านภาษาที่หลากหลาย เนื่องจากความรู้ด้านภาษาจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการแปล ผู้ที่มีทักษะเหล่านี้มักจะสามารถพิจารณาได้ตั้งแต่การใช้คำ วัฒนธรรมจนถึงระดับภาษา เมื่อเปลี่ยนจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง 

สำหรับลูกค้าที่มองหาบริการแปลภาษาภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ พวกเขาจะตามหานักแปลที่มีประสบการณ์และทักษะเกี่ยวกับภาษาอย่างน้อยสองภาษาหรือมากกว่า ดังนั้นนักแปลจึงต้องเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านภาษาอยู่เสมอ

#2 มีระเบียบอยู่เสมอ

เช่นเดียวกับงานอื่น ๆ นักแปลจำเป็นต้องมีระเบียบอยู่เสมอ เมื่อทำงานหลายโครงการพร้อม ๆ กัน สิ่งสำคัญคือต้องคอยติดตามผลงาน ต้องเรียนรู้วิธีที่จะปฏิบัติตามกำหนดเวลา เพื่อส่งมอบงานแปลได้ตรงเวลาโดยไม่ทำให้คุณภาพงานลดลง

การจัดระเบียบ ปรับปรุงเวิร์คโฟลว์ ถือได้ว่าเป็นทักษะการแปลที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยประหยัดเวลาในการแปลเอกสาร นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถลดระดับความเครียดของผู้แปลได้อีกด้วย

#3 กฎการแปล

ประการแรก อย่าจมปลักอยู่กับรายละเอียดที่ไม่จำเป็น แต่ให้มุ่งเน้นที่กลยุทธ์ของคุณให้มากขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวทั้งหมดที่ตั้งไว้ ประการที่สอง คุณต้องเชี่ยวชาญในหลักการการแปล ส่วนนี้ประกอบด้วยกระบวนการที่จำเป็นในสายงานของคุณ วิธีแก้ปัญหาที่คุณพบ วิธีการของคุณ และแนวทางในการแปล

#4 การศึกษากาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

ไม่ว่าจะเป็นนักแปลมือใหม่หรือนักแปลมืออาชีพ แน่นอนว่าไม่สามารถที่จะรู้ทุกอย่างได้ ตัวอย่างเช่น ไม่ใช่ว่าทุกคำศัพท์ที่ต้องการแปลจะมีอยู่ในพจนานุกรมเท่านั้น แต่ยังสามารถค้นหาข้อมูลนั้น ๆ ได้จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ด้วย เมื่อไม่กลัวที่จะค้นคว้า ผู้แปลจะได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทักษะนี้ไม่จำกัดเพียงการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่สามารถปรับปรุงการทำงานได้ นอกจากนี้ควรค้นคว้าหาข้อมูลเฉพาะทางมากขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการแปลเอกสาร แปลเว็บไซต์ หรือแปลหนังสือ 

อุตสาหกรรมการแปลมีการแข่งขันสูง ดังนั้น ในขณะที่หลาย ๆ คนสามารถแปลจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งได้ แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม มีผู้เชี่ยวชาญไม่มากนักที่เชี่ยวชาญในด้านการแพทย์ การเงิน กฎหมาย หรือธุรกิจเฉพาะ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เจาะลึก และต้องอาศัยประสบการณ์ในการแปลคำศัพท์เฉพาะทางต่าง ๆ เมื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาเฉพาะทางเหล่านี้ นักแปลจะเพิ่มโอกาสในการทำงานได้มากขึ้น

#5 ความเข้าใจในการอ่าน

การอ่านและการทำความเข้าใจเป็นสองแนวคิดที่แตกต่างกัน การอ่านอย่างเดียวหมายถึงการถอดภาษาเป็นคำพูด ในทางกลับกัน การอ่านเพื่อความเข้าใจคือการอ่านคำศัพท์เพื่อเข้าใจถึงความหมายอย่างแท้จริง เมื่อนักแปลมีความเข้าใจในการอ่านแล้ว จะช่วยให้แปลสิ่งที่อ่านได้ถูกต้องและชัดเจนได้ง่ายขึ้น

#6 องค์ประกอบ

องค์ประกอบหมายถึงการสร้างข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นทักษะการแปลที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง เนื่องจากทักษะนี้จะทำให้สามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความคิด มุมมอง และข้อโต้แย้งได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้รับมอบหมายให้แปลเอกสารเชิงลึกซึ่งรวมถึงการโน้มน้าวใจ การเล่าเรื่อง การโต้แย้ง หรือการเขียนบรรยาย

#7 ผู้ฟังที่ดี

นักแปลที่ดีก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเช่นกัน เมื่อเริ่มทำงานกับเอกสารหรือการแปลวิดีโอ ควรอ่านข้อความหรือฟังเสียงอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจบริบท หากมีบางสิ่งที่ทำให้สับสน ให้ตั้งคำถามและจินตนาการถึงข้อความที่ผู้เขียนพยายามจะสื่อ ทั้งนี้นักแปลสามารถพัฒนาทักษะการฟังได้หลายวิธี แต่สิ่งสำคัญคือต้องฝึกฟังคนรอบข้าง

 

ทักษะ 7 ประการ ที่กล่าวไว้ข้างต้น ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์สำหรับนักแปลเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มองหาบริการแปลภาษาภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกนักแปลอีกด้วย 

ที่ DoubleCheck บริการปรึกษาภาษาอังกฤษ แปลเอกสาร โดยเจ้าของภาษา ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจไทยสื่อสารกับผู้อ่านเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ป้ายบิลบอร์ด วิดีโอ ใบปลิว หรือสื่อโซเชียลมีเดีย เราจะแปลภาษาให้คุณมั่นใจว่าภาษาอังกฤษทั้งหมดของคุณนั้นสมบูรณ์แบบ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดในที่สาธารณะ เราจใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ของคุณอีกด้วย สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ doublecheck.co.th/th

บทความล่าสุดของเรา

don't worry
be happy.

share with the world